Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu „W rodzinie jest MOC”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor 2020

plakat-w-rodzinie-jest-mocZ dniem 31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „W rodzinie jest MOC" realizowanego przez Powiat Wrocławski w partnerstwie z Gminą Siechnice (Liderem projektu). Założone w projekcie działania prowadzone były na przestrzeni 2 lat, od stycznia 2019 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 29 października 2018 r.

więcej >>

Pomoc dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 pracujących/powracających do pracy

Informujemy, iż Fundacja Jagniątków realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród 60 rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie klubu dziecięcego w gminie Wleń i sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w obszarze województwa dolnośląskiego. Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego.

Projekt Klub Malucha „Wleń" (RPDS. 08.04.01-02-0120/19) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.jagniatkow.pl/aktualnosci/26/news/47/entry/31/wsparcie-dla-rodzicow-opiekunow-dzieci-do-lat-3?fbclid=IwAR3pk70b2Sy0psLWppl1IumjBNsVgjFyzZ7mSeNewCivPgcsuCV-eRQgULE

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów spowodowanej epidemią COVID – 19, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych planowana na dzień 21 stycznia 2021 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Centrum zostaje odwołana.

Jednocześnie informujemy o możliwości telefonicznej konsultacji z psychologiem PCPR w godzinach zaplanowanej grupy wsparcia (10:00 – 12:00) pod numerem telefonu: 71/72-22-005.

Podsumowanie realizacji projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”

Stopka

Podsumowanie realizacji projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. realizowało projekt „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosiła 1 597 166,40 zł, w tym dofinansowanie 1 513 166,40 zł i wkład własny 84 000 zł.

więcej >>

DYŻURNY PUNKT KONSULTACYJNY - KONTAKT TELEFONICZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów spowodowanej epidemią COVID – 19, wsparcie w ramach Dyżurnego Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniu 19 stycznia 2021 r., w godzinach 16:00 - 17:00, odbędziesię jedynie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem ogólnym 71/72-21-860.

 

 

Zachęcamy również do korzystania z komunikacji poprzez e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko konsultanta

"więcej"

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

więcej >>