Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - 25 LISTOPADA 2020 R.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, spowodowanym wzmożoną liczbą zachorowań na COVID–19, grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie planowana na dzień 25 listopada 2020 r. w godz. 12:00-13:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostaje odwołana.

Jednocześnie informujemy o możliwości telefonicznej konsultacji z psychologiem tut. Centrum w sytuacjach kryzysowych w godzinach 7:45-15:45 pod numerem telefonu: 71/72-22-005.

 

UNIJNE GRANTY NA NIWELOWANIE SKUTKÓW CHOROBY COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor 2020

W dniu 3 listopada 2020 r. Powiat Wrocławski podpisał z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przewidziane w projekcie działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym samym projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

W ramach zawartej umowy wsparcie otrzymają dwa domy pomocy społecznej z terenu powiatu wrocławskiego:

Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Małkowice, ul. Klasztorna 1

55-080 Kąty Wrocławskie

Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora”

ul. Sportowa 2

55-081 Borzygniew

Łączna wysokość pozyskanych środków to 66.748,92 zł, z czego dla Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej to 22.256,50 zł, a dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” 44.492,42 zł.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych - 19 listopada 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż w związku z obowiązującym od dnia 12 października 2020 r. ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów spowodowanej wzmożoną liczbą zachorowań na COVID–19, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych planowana na dzień 19 listopada 2020 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Centrum zostaje odwołana.


Jednocześnie informujemy o możliwości telefonicznej konsultacji z psychologiem PCPR w godzinach zaplanowanej grupy wsparcia (10:00 – 12:00) pod numerem telefonu: 71/72-22-005.

TWÓRCZY PAKIET DLA SENIORA - ALTERNATYWNY SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ W POWIATOWYM KLUBIE SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Dnia 5 listopada 2020 r. w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich ruszyła akcja „Twórczy Pakiet dla Seniora".

więcej >>

Wsparcie dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin

"Zareaguj - pomożesz - przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczających przemocy" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie SZANSA w Głogowie współfinansowany ze środkó PFRON.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dla rodziców/opiekunów oraz profesnonalistów pracujacych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną: Czytaj

Wydłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III

Wydłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III

więcej >>

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż w związku z obowiązującym od dnia 12 października 2020 r. ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów spowodowanej wzmożoną liczbą zachorowań na COVID – 19, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka planowana na dzień 12 listopada 2020 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Centrum zostaje odwołana.

Jednocześnie informujemy o możliwości telefonicznej konsultacji z psychologiem PCPR w godzinach zaplanowanej grupy wsparcia (10:00 – 12:00) pod numerem telefonu: 71/72-22-005.