Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Dyżurny Punkt Konsultacyjny

Wersja dla słabowidzących:

ZAPRASZAMY DO

DYŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie. Zawsze o tym pamiętaj

Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Większość ludzi kojarzy swój dom rodzinny z miłością, bezpieczeństwem, opieką oraz wsparciem. To właśnie w rodzinie uczymy się jak kochać i być kochanym. Jednak nie zawsze jest to możliwe…

Czasami spotyka nas wielka krzywda ze strony tych, którzy powinni być dla nas przykładem i ostoją miłości… Co wtedy? Czy tak powinno być?

Jedno wiemy na pewno – NIKT W RODZINIE NIE ZASŁUGUJE NA PRZEMOC. Nie jest prawdą, że bite dziecko stanie się bardziej posłuszne, maltretowana żona nie będzie zdradzać, a poniewierany mąż będzie bardziej dbał o swoją żonę. Przeciwnie! Przemoc upokarza, powoduje nieobliczalne szkody społeczne oraz wielkie cierpienie. Rodzi nienawiść, chęć zemsty oraz kształtuje nieprawidłowe wzorce zachowania. Pamiętaj o tym.

Co to takiego przemoc w rodzinie? Przemoc to każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką intencję. O przemocy w rodzinie czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody.

 

Przemoc w rodzinie – kiedy małżonek lub partner m.in.:

popycha, uderza, szarpie, dusi

zastrasza, grozi

wyśmiewa, upokarza, krytykuje

wymusza kontakty seksualne

niszczy, rozbija przedmioty

odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich

szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym

domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania

zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 

Jeśli jesteś:

● ofiarą przemocy w rodzinie, w tym:

- nastolatkiem
- współmałżonką lub partnerem w związku nieformalnym,
- osobą starszą,
- osobą niepełnosprawną,

● sprawcą przemocy w rodzinie,

● świadkiem przemocy w rodzinie,

● mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego potrzebującym wsparcia

ZGŁOŚ SIĘ DO DYŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 

W Dyżurnym Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:

wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania

● porady pierwszego kontaktu

odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem

pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu

● ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy

porady psychologiczne 

psychoedukację

pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

 

PAMIĘTAJ - PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

 

Do Dyżurnego Punktu Konsultacyjnego zapraszamy w każdy II i III wtorek miesiąca
w godzinach 16:00 - 17:00

 

Terminy dyżurów w roku 2021:*

 

12 i 19 stycznia

9 i 16 lutego

9 i 16 marca

13 i 20 kwietnia

11 i 18 maja

8 i 15 czerwca

13 i 20 lipca

10 i 17 sierpnia

14 i 21 września

12 i 19 października

9 i 16 listopada

14 i 21 grudnia

 

 CZEKAMY Z POMOCĄ!

 

*forma konsultacji (telefoniczna lub w siedzibie PCPR) pozostaje w ścisłej zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej i stanowienia zagrożenia zarażeniem  SARS-COV-2. Informacja o formie prowadzenia wsparcia będzie aktualizowana na bieżąco na stronie PCPR.