Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Piecza Zastępcza

Wersja dla słabowidzących:

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.
Formami pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. piecza rodzinna:
  1. rodzina zastępcza:
   • spokrewniona
   • niezawodowa
   • zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
  2. rodzinny dom dziecka
 2. piecza instytucjonalna:
  1. placówka opiekuńczo - wychowawcza typu:
   • socjalizacyjnego
   • interwencyjnego
   • specjalistyczno - terapeutycznego
   • rodzinnego
  2. regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna
  3. interwencyjny ośrodek preadopcyjny.