Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Interwencja Kryzysowa

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W Centrum zatrudniony jest psycholog, do którego potrzebujący mogą zwrócić się o pomoc.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:

 • kryzys w związku
 • wypadek lub ciężka choroba
 • śmierć bliskiej osoby
 • trudne sytuacje rodzinne
 • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)
 • utrata pracy

zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:

 • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie
 • myśli samobójcze
 • przemoc w rodzinie
 • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

gdy:

 • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)
 • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”
 • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu

w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner:

 • popycha, uderza, szarpie, dusi
 • zastrasza, grozi
 • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
 • wymusza kontakty seksualne
 • niszczy, rozbija przedmioty
 • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
 • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
 • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
 • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 

Pomoc psychologiczna – interwencja kryzysowa

 • wsparcie i wysłuchanie
 • w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania
 • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem
 • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
 • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc
 • poradnictwo i terapia psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej
 • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych