Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

PRZEKAZANIE UNIJNYCH GRANTÓW NA NIWELOWANIE SKUTKÓW CHOROBY COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Wersja dla słabowidzących:

IMG 5386W dniu 30 grudnia 2020 r. w siedzibie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich odbyło się uroczyste przekazanie grantów na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

 

 

Granty zostały pozyskane w imieniu Powiatu Wrocławskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19", współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Łączna wysokość pozyskanych środków to 66.748,92 zł, które zostały przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w następujących placówkach:

  • Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach
  • Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora" w Borzygniewie.

Wśród zakupionych środków i sprzętów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 znalazły się m.in.: lampy bakteriobójcze, lampy przepływowe, ozonator tlenu, koncentrator tlenu, środki dezynfekujące, rękawice i fartuchy ochronne oraz sprzęty do wyposażenia izolatorium.

W uroczystym przekazaniu grantów uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Magdalena Kuźnicka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora" – Edyta Frąckowiak oraz Dyrektor Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Marcin Seretny.

Zakupione w ramach grantu środki i sprzęty mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

IMG 5343

IMG 5348

IMG 5329